STRONA GŁÓWNA O NASOFERTAREALIZACJEREFERENCJE I AUTORYZACJEKONTAKT
Dorbud-Instal s.j.
Tychy
AUTORYZACJE
REFERENCJE I AUTORYZACJE
 CONCRET - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE 
 LIST REFERENCYJNY - 2012

Realizacja robót firmy Dorbud-Instal s.j. z siedzibą w Tychach przy ulicy Budowlanej 152, w zakresie:

- siec
i kanalizacyjnej na obiekcie w Tychach przy ul. III Stawy

Roboty zostały wykonane terminowo, rzetelnie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
 


EKOLAND sp. z o.o. 
LIST REFERENCYJNY - 2012

Realizacja  robót przy budowie oczyszczalni ścieków w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej;
zakres robót obejmował miedzy innymi sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej dlugości ponad 500mb.

Roboty zostały wykonane terminowo, rzetelnie i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
TRW Breaking System Polska Sp. z o.o.
LIST REFERENCYJNY - 2004-2011

Roboty instalacyjne modernizacji obiektu w zakresie:
- modernizacja sprężarkowni - wymiana sprężarek ComAir Rally 060 na ComAir L75 wraz z modernizacją instalacji sprężonego powietrza
- modernizacja instalacji tryskaczowej oraz sprężonego powietrza i próżni dla nowych powierzchni produkcyjncyh
- rozbudowa i modernizacja instalacji wentylacji oraz klimakonwektorowej TRANE, próżni- przebuowa i rozbudowa węzła ze zbiornikiem i pompami próżni Busch, sprężonego powierza.

Wszytkie zadania zostały wykonane terminowo i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami oraz technologią wykonania,
UPONOR Sp.z o.o.
LIST REFERENCYJNY - 2009

Wykonanie instalacji ogrzewania/ chłodzenia płaszczyznowego w technologii Uponor Meltaway, w komplekscie zrealizowanym dla Grupy Wydawniczej POLSKAPRESSE w Sosnowcu - Milowicach.
W ramach zamównienia zrealizowane zostały następujące zadania:
- instalacjia płyty grzewczej w systemie Uponor Meltaway w hali Kolportażu
- instalacja płyty grzewczej w systemie Uponor Contec + Uponor UFH w budynku MEDIACENTRUM

Przedmiotowe zadania zostały wykonane terminowo i rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, oraz technologią systemu Uponor. 
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH
LIST REFERENCYJNY - 2009

Wykonanie następującyh robót:
- instalacja nawiewno - wywiewna i wyciągowa spawalni szkoleniowej
- roboty instalacyjne - kotłownia gazowa
- kotły Viessmann Vitoplex 100 - 2x170 kW + cwu
- komplet robót instalacyjno budowlanych

Z powierzonych zadań firma wywiązała się solidnie i termonowo. Jakość wykonywanych prac również potwierdza profesjonalizm firmy Dorbud-Instal.

CONCRET - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE 
 LIST REFERENCYJNY - 2008

Wykonanie robót z branży instalacyjnej :
I. Zakład GT Poland w Skoczowie :
1. Komplet robót wewnętrznych wod-kan, wentylacji i technologii gazów technicznych
2. Kompletny zestaw urządzeń:
- olejowo - gazowa kotłownia Viessman o mocy 2.170 kW
- stacji sprę
żarek CompAir o mocy 2x160 kW
- centrale wenylacyjne VTS Clima 
- oczyszczalnie ścieków EKOL Hybryda 130
3. Komplet sieci zewnętrznych wody użytkoewej, hydrantowej i technologicznej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Z powierzonych zadań Firma wywiązała się solidnie i terminowo, wykazując jednocześnie du
że zaangażowanie i profesjonalizm pracowników, oraz sprawny dozór i koordynację. Jakość dotychczasowej współpracy utwierdza Nas w przekonaniu, że to niezawodny i godny polecenia partner

CONCRET - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWE 
 LIST REFERENCYJNY - 2008

Wykonanie robót z branży instalacyjnej :
I. Budowa Salonu Samochodowego AUDI Katowice :
1. Kompletne instalacje wewnętrzne - wod-kan, gaz i c.o.
2. Kompletne zestawy urządzeń:
- kotłowni gazowej Viessmann o mocy 150 kW
- sprężarkowni CompAir o mocy 15 kW Air Station
3. Kompletne sieci zewnetrzne
- wody użytkowej, hydrantowej 
- kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Z powierzonych zadań Firma wywiązała się solidnie i terminowo, wykazując jednocześnie duże zaangażowanie i profesjonalizm pracowników, oraz sprawny dozór i koordynację. Jakość dotychczasowej współpracy utwierdza Nas w przekonaniu, że to niezawodny i godny polecenia partner

HUF POLSKA 
LIST REFERENCYJNY - 2005

Wykonanie prac z branzy instalacyjnej w następującym zakresie:

- montaż przyłączy wody termologicznej z rozdzielaczami w technologii Cu
- instalacje odciągu oparów ze stanowisk roboczych

Z powierzonych zadań firma ta wywiązała się solidnie i terminowo. Jakość prac równiez potwierdza profesjonalizm firmy Dorbud - Instal.

Możemy polecić firmę Dorbud-Instal jako profesjonalnego wykonawcę robót instalacyjnychAB PROJEKT  
LIST REFERENCYJNY - 2007

Wykonanie kompletu robót wewnętrznych wod-kan, c.o. i technologii produkcji drukarni offsetowej;
kompletne zestawy urzadzeń dla:
- gazowej kotłowni kondensacyjnej Viessmann o mocy 3x635 kW
- stacji sprężarek ComAir o mocy 2x75 kW
- oczyszczalni ścieków BIOEKOL MINI 100
- przepompowni ścieków PURATOR
- zestawu pompowego do celów p.poż WILO
- stacji uzdatniania wody EPURO dla technologii produkcji
komplet sieci zewnętrznych:
- wody u
żytkowej, hydrantowej i technologicznej - zgrzewane PE
- kanalizacji deszczowej i sanitarnej PE i PCV
- systemu AZURA zlewni

JOY  MASZYNY GÓRNICZE
LIST REFERENCYJNY - 2006

Wykonanie robót z branży instalacyjnej przy budowie zakładu produkcyjnego:
Komplet robót wewnętrznych wod-kan, c.o., wentylacji i technologii gazów technicznych dla biurowca i hali produkcyjnej.
Koppletne zestawy urządzń dla:
- gazowej kotłowni kontenerowej Viessmann o mocy 830 kW
- instalacji odpylania gazów spawalniczych - Klimawent UFO-4M-3
- centrale wentylacyjne VTS Clima wielkości VS-650 do 15
Komplet sieci zewnętrznych:
- wody - rurociagi zgrzewane PE o śr. do 160mm, kanalizacji deszczowej i sanitarnej PCV o śr. do DN 400
Firma wywiązała się solidnie i terminowo, wykazując jednocześnie duże zaangażowanie i profesjonalizm


PL TIBERMEC Sp. z o.o.
LIST REFERENCYJNY - 2002

Wykonanie robót instalacyjno - budowlanych przy hali produkcyjnej:
- fundamenty pod prasy hydrauliczne 
- zabezpieczenia p.poż konstrukcji i ścian
- instalacjie wewnętrzne i zewnętrzne wod-kan i c.o. 
- węzeł sanitarny i socjalny
- instalacjia spreżonego powietrza 
- wentylacja nawiewno wywiewna - kanały, wentylatory
- urochomienie i nadzór pracy kotłowni olejowej 

Wszystkie prace zostały wykonane fachowo i terminowo, zgonie z ustalonymi harmonogrami.PARAFIA P.W.NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA -TYCHY
LIST REFERENCYJNY - 2000

Wykonanie robót instalacyjno - budowlanych:
- modernizacja kotłowni opalanej gazem w oparciu o kocioł Buderu G 305
- demontaż starej instalacji c.o. i wody, prace rozbiurkowe instalacyjne i budowlane
- instalacja i podłączenie wkładu kominowego ze stali nierdzewnej o śr. 180mm
- wentylacja nawiewno - wywiewna w kotłowni i pom. piwnicznych
- wykonanie instalacji c.o. z rur miedzianych wraz z grzejnikami

Wszystkie prace wykonywane były zgodnie z wszelkimi kanonami sztuki instalatorskiej i budowlanej, a jej wysoka jakość jest godna najwyższego uznania


CARITAS ACHIDIECEZJI KATOWICKIEJ, OŚRODEK DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
LIST REFERENCYJNY - 1998

Wykonanie robót budowlanych i montażowych:
- modernizacja kotłowni olejowej w oparciu o kotły żeliwne Buderus GE 515
- roboty rozbiórkowo budowlane 
- instalacjia nowego źródła ciepła oraz montaż nowej instalacji kotłowni
- Zaspół podgrzewaczy ciepłej wody typu Buderus ST 751
- modernizacja pom. składu opału
- wykonanie instalacji nawiewno wywiewnej pom.kotłowni i pom. składu oleju opałowego
- zainstalownanie wkładu kominowego ze stali nierdzewnej wys. 18m

Wszystkie prace wykonywane były zgodnie z wszelkimi kanonami sztuki instalatorskiej i budowlanej, a jej wysoka jakość jest godna najwyższego uznania
 TELE-FONIKA - Zakłady kablowe s.c. 
LIST REFERENCYJNY - 1995

Wykonanie robót budowlanych i montażowych:
- obieg wody chłodzącej o wydajności 250m3/h 
- kotłownia olejowa 2 kotły Viessmann po 760 kW


Współpraca z firmą Dorbud-Instal układała się właściwie. Roboty zostały wykonane fachowo i terminowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem. 


 
STRONA GŁÓWNA O NASOFERTAREALIZACJEREFERENCJE I AUTORYZACJEKONTAKT